Markbyggnadstjänster

Markbyggnadstjänster

Omfattande markbyggnadstjänster från en och samma leverantör. Med hjälp av en mångsidig fordonspark sköter vi markbyggnadsarbeten flexibelt och professionellt. I samband med grävarbeten kan du även beställa jordmaterial via oss, även ut till öar (med pråm).

Grävarbeten

Vi erbjuder grävtjänster för såväl hemhushåll samt för företag och husbolag. Vi har kvalitativa grävmaskiner av olika slag (bandvagns-, hjul- och minigrävmaskiner) som alla lämpar sig för olika ändamål.

Exempel på arbeten vi utför är byggnadsgrunder, täckdikningar och regnvattensystem. Vid behov bygger vi även vägar till tomter och byggplatser. Via våra samarbetspartners kan du även beställa en rad olika gårdsplanstjänster.

Underhåll av vägar och områden

Vi utför sommar- (grusning, skrapning och saltning) och vinterunderhåll (snöröjning) av vägar och områden.

 

Våra tjänster bl.a.

 • Alla sorters grävarbeten
 • Gårdsplanering
 • Täckdikning
 • Kabelbgrävning
 • Husgrunder (villor, stugor)
 • Vägbotten (t.ex. stugvägar)
 • Kommunalteknik -arbeten
 • Sprängarbeten
 • Rivningsarbeten
 • Rörinstallationer
 • Hubyggnad fram till sockeln
 • Bryggpålningar
 • Sandstränder

Via oss får du även

 • Gårds- och trädgårdsplanering
 • Stenläggning (schiffersten, murstenar, betongplattor m.m.)
 • Flyttgräs
 • “Kuntta”